frågor och svar

Vi vill hjälpa dig så gärna – både personligt och här på skärmen med frågor och svar! Vi får dagligen många frågor om trädgårdsskötsel och om vår service. Vår ambition är att försöka besvara en del av de populäraste frågorna även här. Saknas din fråga – ta kontakt!

Vår besöksadress är Målargränd 1, 06150 Borgå, i Stadshagen, mitt emot Borgå Potatis / Porvoon Peruna. På norra sidan om Borgå centrum, söder om motorvägen och granne till Östermalms affärer. Se karta

Till viss del kan du göra det. Du kan t.ex. göra en beställning av buskar, träd eller perenner på hösten, som vi sedan reserverar till dig och meddelar när de kommer på våren. Det lönar sig att göra beställningen senast i oktober för att ha största chansen att få det du vill ha. Det går utmärkt även andra tider på året, men vi gör våra förhandsbeställningar från leverantörerna under hösten, varefter utbudet minskas till vad som finns kvar hos dem. Ibland kan det komma nya plantor även under våren/sommaren till dem. Från Tahvoset gör vi några beställningar/år, men från Maisematukku och Talman Lehtopuutarha kan vi hämta oftare. Vi köper även in från andra leverantörer.

Under odlingssäsongen reserverar vi helst inte plantor någon längre tid än några dagar p.g.a. utrymmet och den extra skötseln det kräver.

Ja, vi erbjuder hemtransport av både växter och mylla. Kontakta oss för mer info.

Ja, de är sålda av oss och gäller i vår butik fram till utgångsdatumet som står på kortet.

Mindre arbeten som plantering av träd och buskar utför vi själva.
Större grävarbeten görs tillsammans med våra samarbetspartner.

Vi har inte näthandel i just nu. Vårt växtutbud kommer att finnas på hemsidan, men själva försäljningen görs fysiskt i vår butik på Målargränd 1, 06150 Borgå. Det går även att reservera eller beställa växter via e-post, kontaktformuläret här på hemsidan eller via privatmeddelande på Facebook.

Vi har arrangerat kurser och vi har också nu i planeringen olika planteringskurser för både barn och vuxna inplanerade. Har du ett önskemål om en kurs eller liknande? Ta kontakt.

Ja, vår trädgårdsmästare har många års erfarenhet av både trädgårdsplanering och rådgivning. Läs mer här om våra tjänster eller kontakta oss för mer info.