Höst hortensia höstgödsel

visste du det här?

Namnet till trots är det i augusti som höstgödslingen ska ske, innan växterna går i vila för vintern. Då bladen börjar gulna sker ingen tillväxt längre och växten tar inte upp näringsämnena. 

De tre främsta näringsämnena växter behöver är kväve, fosfor och kalium. För god tillväxt och gröna, friska blad behövs kväve, fosfor befrämjar knoppsättning och blomning medan kalium gynnar rotsystemet och ger starka stjälkar. Höstgödsel innehåller fosfor och kalium, eftersom kväve inte behövs sent på säsongen, det skulle snarare skada växten som då växer vidare istället för att lägga energin på att bilda knoppar, rotsystem och stärka växtcellerna inför vintern. Höstgödseln hjälper alltså växterna att samla kraft inför nästa säsong och att klara vinterns kyla tack vare att cellvätskans fryspunkt blir lägre.