Vilken mylla ska jag välja

Här min lathund

Växtunderlaget, jorden, är basen i allt odlande. För att få ett bra resultat med växter som trivs och frodas, behövs ett bra underlag med rätt förhållanden för just den växten. Vilket underlag du ska välja beror både på vilken jord som finns på platsen från tidigare och på vilken odlingsväxt du tänkt plantera där. 

Surjord

Surjord passar för växter som vill ha ett lägre pH. Sådana växter är t.ex. olika barrträd och -buskar, rhododendron, blåbär och hortensia. 

Sommarblomjord

Sommarblomjord innehåller, förutom grundgödsel, även långtidsgödsel samt fukthållande kristaller, för att blommorna ska hålla sig fina hela säsongen, och inte torka ut lika lätt.

Trädgårdsjord

Trädgårdsjord är en allmän basjord för hela trädgården. Den finns med lite olika recept beroende på vilken tillverkare; en del innehåller mer sand, andra mindre, de består av olika sorters torv, och olika gödsel. En del föredrar ett märke, någon annan gillar mer ett annat. 

Torvjord

Torvjord är också en bra basjord för hela trädgården. Som namnet säger innehåller den främst torv. Det finns även lite olika torvjord; trädgårdsmylla och växt-/trädgårdstorv, både gödslad och ogödslad. 

Specialmylla och torv

Utöver dessa större, vanliga grupperingar, finns det mängder av andra specialmyllor. Det finns de som är speciellt inriktade för pelargoner, tomater, rosor eller perenner. De har alla en sammansättning av jord och gödsel som passar för respektive växt. Som ger just den växten de allra bästa förutsättningarna för att trivas och växa bra. 

Vidare har torvens vara eller icke vara diskuterats flitigt, vilket har lett till att tillverkare har provat sig fram med olika alternativa material. Hos oss finns också mossa som växtunderlag. Den är luftig, håller fukten längre och innehåller ingen torv.

Cassandra är en flitig vattnare
Men viktigast av allting är att bevattna!